วันกุ้งกระบี่ ปี 58
    เทคนิคสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 16"ค้นหาวิถี หนีขาดทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่