หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สมาชิกสมาคม ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา
   - A   + A

  www.tabathailand.org  
   

Search :
 
คณะกรรมการ สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย

 

   
  นายมานิตย์  จิตรชุ่ม
นายกสมาคม
 
     
นายสมศักดิ์ ตั้งบำเพ็ญสุนทร
อุปนายก
นายอนุรักษ์ อินทรศร
อุปนายก
นายสราวุธ เจียรพร
อุปนายก
     
นายไพโรจน์ นิมิตกุลไพบูลย์
อุปนายก
นายสรพัศ ปณกร
อุปนายก
นายวิฑูรย์ เพทาย
ประชาสัมพันธ์
     
 
น.ส.จีระภา เพิ่มขึ้น
นายทะเบียน
นายสรรเสริญ  จินดาสอน
ปฏิคม
นายสัมพันธ์ เปาะทอง
เหรัญญิก
     
นายสมชาย กฤตยานุกุล
ที่ปรึกษา
นายวรเมธ หวังช่วยกลาง
ที่ปรึกษา
นายสรพัศ ปณกร
เลขาธิการ
     
     
     

สมาชิกสมาคมประจำปี2560
Member of TABA
 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สมาชิกสมาคม ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
THAI AQUACULTUER BUSINESS ASSOCIATION
187/209 Moo.7 Soi ChuchatAnusorn Tiwanon road
Bang Talat
Tel : 02-8815892 Fax: 02-8815893
Email : noramon@tabathailand.org