หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สมาชิกสมาคม ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา
   - A   + A

  www.tabathailand.org  
   

Search :
 
  ข่าวสารและกิจกรรม
Upcoming events
 


สัมมนาวิชาการ "ปัญหาขี้ขาว  สาเหตุและการจัดการ"

งานสัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ“EHP" (Enterocytozoon  hapatopenaei)  ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง จริงหรือ?”
     ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำขึ้น ในหัวข้อ “ EHP (Enterocytozoon  hapatopenaei)  ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง จริงหรือ? ”     ในวันพุธที่  25 พฤศจิกายน  2558   เวลา 12.30น. -  17.00น.  ณ    ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3   อาคารบุญอินทรัมพรรย์  คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันกุ้งกระบี่ ปี 58
เทคนิคสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 16"ค้นหาวิถี หนีขาดทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

  กิจกรรม “ทาบาเดย์ ครั้งที่1 “
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นกิจกรรมที่มีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า อาหาร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ ตลอดจนปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เลี้ยง นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องเย็น โรงเพาะฟัก ตลอดจนผู้แทนบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามสะดวก  จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งบรรยายโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่างๆ 
0

อบรมเสริมสร้างทักษะของผู้แทนขายในหลักสูตร Professional sale knowledge/skill /attitude
       สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  โดย นายมานิตย์  จิตรชุ่ม  นายกสมาคมฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้แทนขายและนักวิชาการส่งเสริมการขายในบริษัทของสมาชิกสมาคมฯ   ถึงผลกระทบของสารต้องห้ามต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี ผลกระทบของการใช้สารต้องห้ามต่างๆ     ทั้งนี้เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมสามารถรณงค์และให้ความรู้กับเกษตรกรต่อไป
       


  
  หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สมาชิกสมาคม ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
THAI AQUACULTUER BUSINESS ASSOCIATION
187/209 Moo.7 Soi ChuchatAnusorn Tiwanon road
Bang Talat
Tel : 02-8815892 Fax: 02-8815893
Email : noramon@tabathailand.org