ดาวโหลดไฟล์บรรยายงานสัมมนาวิชาการ
"สร้างโอกาสกุ้งไทย  ด้วยพันธุศาสตร์  โภชนาการและการจัดการ"
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล   อารคารสารนิเทศน์50ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์http://tabathailand.org/download/tabathailand_org/TABA1.pdf
http://tabathailand.org/download/tabathailand_org/TABA2.pdf