ติดต่อเรา
Contact Us
   
   
สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  
50 ห้องสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย     
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ  คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ   10900  
   
โทรศัพท์ :  091-754-3292/090-2768388
E-mail :  Pongpranotintanop@gmail.com/ noramon_ploy12@yahoo.com
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (Inquiry form)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย กรอกข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มข้างล่าง (Please provide information on following item...)

CAPTCHA code